Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR

Vážení spoluobčania,

v roku 2024 realizuje Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruku v rámci Slovenska v 8200 domácnostiach v 734 obciach. Niekoľko domácností bolo náhodne vybratých aj v rámci našej mestskej časti Bánová. Z tohto dôvodu budú vybrané domácnosti informované listom priamo zo štatistického úradu. Za bezpečnosť všetkých zistených dôverných a osobných informácií zodpovedná Štatistický urad SR.

 Chceli by sme Vás upozorniť, že v prípade, ak je Vaša domácnosť vybraná, národná legislatíva ukladá povinnosť vybranému respondentovi poskytnúť požadované informácie, a to v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v aktuálnom znení.

VIac informácii na webe ŠÚSR

 Zoznam adries vybraných domácností máme k dispozícii. Pokiaľ by ste sa po skontaktovaní Štatistickým úradom SR potrebovali uistiť, že Vaša domácnosť bola naozaj vybratá, neváhajte nás kontaktovať. 

Harmonogram zberu separovaného odpadu v Bánovej v roku 2024