Kontaktujte farský úrad


Separate email addresses with a comma.

 Ďakujeme za Vašu správu

Našu odpoveď dostanete v čo najkratšom možnom čase.

 • Oficiálny názov:
  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina - Bánová
  Námestie sv. Jána Bosca 190/85
  010 04 Žilina 4

  IČO: 55602398

 • Bankové spojenie: VÚB, číslo účtu: 
 • SK62 0200 0000 0048 1709 5655

  Korešpondenčná adresa:
  Rímskokatolícka cirkev 
  Farnosť Žilina - Bánová
  Námestie sv. Jána Bosca 161/33
  010 04 Žilina 4

 • Farár: ICLic. Mgr. Ing. Dominik Galis
 • Dekanát Žilina
 • Farský kostol Božského Srdca Ježišovho
 • Námeste sv. Jána Bosca
 • +‭421 909 250 412
 • zilina.banova@dcza.sk