Sviatosť manželstva

Sobáš sa vybavuje na farskom úrade vlastnej farnosti podľa kánonického bydliska snúbencov.

Rozhodujúce je to, kde reálne býva aspoň tri mesiace, nie je podstatný trvalý pobyt zapísaný v občianskom preukaze.

Sobáš sa nahlasuje tri až šesť mesiacov vopred.

Žiadateľ/ka pokrstený/á v inej farnosti donesie čerstvý krstný list z farnosti, kde bol/a pokrstený/á.

Snúbenci si následne vybavia štátnu zápisnicu na Mestskom úrade v Žiline (kde sa požaduje predložiť rodné listy a občianske preukazy).

Snúbenci absolvujú prípravu pred sobášom (tzv. náuku) podľa informácií, ktoré získajú na farskom úrade.

Podrobnejšie informácie k vybavovaniu sobáša získate pri osobnej návšteve farského úradu. Najvhodnejší termín pre prvý kontakt je po sv. omšiach v pondelok až piatok, kde si dohodnete, kedy prídete na spísanie sobášnej zápisnice a čo k tomu potrebujete.

Náuky pre snúbencov pred sobášom

Najprv kontaktujte svojho vlastného kňaza, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

V maili uveďte vaše obe mená, miesto a dátum sobáša. V odpovedi vám upresníme podrobnosti.

Záujemcom odporúčame prihlásiť sa na náuky na stránke www.domanzelstva.sk.

Sviatosť posvätného stavu

Pokiaľ cítite povolenie ku kňazstvu, kontaktujte farský úrad.