Krst

Krst nahlasuje vopred na farskom úrade aspoň jeden z rodičov (nie starý rodič), pričom donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Krstná náuka býva v dohodnutom čase. Majú sa na nej zúčastniť rodičia a krstní rodičia. 

Ak si rodičia želajú krst detí počas sv. omše, treba si to dohodnúť osobitne (to v prípade, že rodičia dieťaťa mali sobáš v kostole a nemajú prekážku pristupovať ku sviatostiam).

Podmienky pre krstných rodičov

  • musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu

  • pokrstený kresťan katolík, má viac ako šestnásť rokov a prijal sviatosť birmovania

  • krstným rodičom nemôže byť rodič dieťaťa

  • je slobodný/á, cirkevne sobášený/á alebo to je zasvätená osoba (preto ten, kto žije s niekým bez cirkevného sobáša, nemôže byť krstným rodičom)

  • usilujú sa žiť podľa kresťanskej viery

  • nie je postihnutý/á cirkevným trestom

  • krstní rodičia nemusia doniesť doklad o tom že spĺňajú podmienky (krstný list zo svojej farnosti), zostáva to na ich vlastnom svedomí pred Pánom Bohom.

Sviatosť birmovania

Príprava prebieha na dohodnutých stretkách. 

Sviatosť Eucharistie

V rámci prípravy na hodine náboženstva a dohodnutých stretkách.