Sviatosť zmierenia

Spovedanie podľa oznamov. Pravidelná spoveď chorých.

Pomazanie chorých

Pomazanie chorých je posilňujúca sviatosť pre chorých, pre dlhodobo chorých, ktorých stav sa zhoršil, prípadne keď sa človek ocitne v ochrození života, pred pôrodom alebo operáciou.

V prípade záujmu o pomazanie chorých alebo zaopatrenie umierajucich, kontaktujte farský úrad.