O farnosti Žilina - Bánová

Vznik

Farnosť Žilina-Bánová vznikla z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. ku dňu 1.7.2023
 

História

Kostol Božského Srdca Ježišovho, Bánová (1935)


Kostol Božského Srdca Ježišovho v Bánovej na Nám. sv. Jána Boscu. Základný kameň posvätil Andrej Hlinka v roku 1935 a vysviacku kostola 21. 5. 1939 vykonal jeho excelencia vdp. nitrianský sídelný biskup Dr. Karol Kmeťko. Pri vchode do kostola je umiestnený trojičný stĺp z roku 1821, na ktorom je súsošie Najsvätejšej Trojice.

 

Kňazi vo farnosti

a silhouette of a man with his arms crossed

ICLic. Mgr. Ing. Dominik Galis 

Pochádza: Sučany
Diakonát: 14.06.2014, Žilina
Presbyterát: 13.06.2015, Žilina
2015 – 2017 kaplán Žilina-Vlčince
2017 – 2020 výpomocný duchovný Martin
2020 – 2023 kaplán Rajec
2020 sudca Cirkevného súdu v Žiline
2023 – 2023 farský administrátor Fačkov
2023 farár Žilina-Bánová