Duchovné sprevádzanie

person in blue shirt and white and black pants

Duchovná služba chorým

Návštevu kňaza u chorých a nevládnych po domov a bytoch treba dohodnúť na svojom farskom úrade podľa adresy a to buď osobne alebo telefonicky.

Chorých navštevujem pravidelne a to v týždni, v ktorom je prvý piatok v mesiaci.

Pred Vianocami a Veľkou nocou navštevujem chorých podľa nahlásených adries.

Ak sa zdravotný stav zhoršil alebo sa vyskytla ďalšia vážna choroba, je možné požiadať o sviatosť pomazania chorých pre posilnenie.

lighted candles on black metal candle holder

Pohreb

1. Pri vybavovaní pohrebu kontaktujte najprv niektorú z pohrebných služieb v Žiline.

2. Pohrebná služba (ešte počas vašej návštevy) telefonicky dohodne a potvrdí s naším farským úradom v Bánovej deň a hodinu pohrebu, čo vám umožní nestrácať čas a vybavovať ďalšie náležitosti ohľadom pohrebu.

3. Následne v dohodnutom čase navštívte náš farský úrad, kde zapíšeme údaje do matriky zomrelých a vybavíte ostatné náležitosti ohľadom pohrebu. Najvhodnejší čas na vybavovanie pohrebu na fare je po rannej alebo večernej sv. omši.


two person holding hands

Sv. spoveď a rozhovor

Vyspovedať sa je možné vždy polhodinu pred svätou omšou alebo po individuálnom dohodnutí. Na duchovný rozhovor je dobre sa tiež dopredu individuálne dohodnúť.