Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina - Bánová
Farské oznamy
24. nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužby

Deň Liturgický kalendár Udalosť Čas Úmysel/poznámka
Nedeľa
17.09.2023
24. nedeľa v Cezročnom období Omša 08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Zemkovú
Omša 10:00 Za farnosť
Pondelok
18.09.2023
Féria: Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období Omša 17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
Utorok
19.09.2023
Féria: Utorok 24. týždňa v Cezročnom období Omša 07:15 +Ignác a Anežka
Streda
20.09.2023
Spomienka: Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Omša 17:30 +Matej
Štvrtok
21.09.2023
Sviatok: Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu Omša 07:15 Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov pre Annu
Piatok
22.09.2023
Féria: Piatok 24. týždňa v Cezročnom období Omša 17:30 Za uzdravenie manžela Miroslava
Sobota
23.09.2023
Spomienka: Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza Omša 07:15 +Vladimír a syn Vladimír
Nedeľa
24.09.2023
25. nedeľa v Cezročnom období Omša 08:00 +Justín a Alojzia
Omša 10:00 Za farnosť

Oznamy

Adorácia

Stredu po sv. omši bude bývať eucharistická poklona do 18:30

Bratislava za život

V našej spoločnosti sú rôzne nespravodlivosti, jedna však všetky ostatné prevyšuje, pretože sa týka veľmi zraniteľnej skupiny – nenarodených detí a ich matiek. Preto vás pozývame na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život – pre všetkých. Tešíme sa na vás 24.9.2023 o 15:00 na Hlavnom námestí v Bratislave.

Farské posedenie

Blog ku oznamu

Začal sa nový školský rok a tak vás chceme pozvať, mladých, starších aj najstarších, s deťmi či bez detí, na príjemné spoločné posedenie budúcu nedeľu (24.9.2023) o 15:00 do Domca. Šikovné gazdinky môžu priniesť ochutnať z nedeľného koláča. Tešíme sa na vás.

Jesenné kántrové dni

V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsah jesenných kántrových dní je: Poďakovanie za úrodu.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričiňujú o chod farnosti a dôstojné slávenie liturgie. Všetkým prajem požehnaný týždeň.


Prihlášky na 1.sv.prijímanie

Deti ktoré pochádzajú z Farnosti Žilina – Bánová si môžu vyzdvihnúť prihlášky na 1.sv.prijímanie po svätých omšiach v sakrestií. Tretiaci na ZŠ s MŠ v Bánovej už prihlášky dostali

Púť na Hore Živčáková

-      1. 10. 2023 sa uskutoční tradičná Jesenná púť na Hore Živčáková, pri príležitosti posviacky Kostola Panny Márie Matky Cirkvi.

- ​15. 10. 2023 sa uskutoční tradičná Jesenná púť na Hore Živčáková, pri príležitosti 30. výročia posviacky Kaplnky Panny Márie Kráľovnej pokoja

Stretnutie miništrantov

V sobotu (23.9.2023) o 10:00 sa uskutoční miništrantské stretko

Sympózium Brno:

Do štvrtka budem odcestovaný na Právnom sympóziu pri Brne. Sv. omše ma budú zastupovať spolubratia z dekanátu. V prípade pohrebu volajte na farské telefónne číslo: 0909 250 412.


UPeCe Paľova búda

Pozýva 3. 10. 2023 na premietanie filmu „Sexuálna revolúcia“ s diskusiou. Viac informácií na plagáte.

Upratovanie kostola

Prosím o upratovanie kostola farníkov z ruže č. 3

Zaopatrovanie, pohreb, kancelária

V prípade zaopatrovania alebo pohrebu volajte 0909 250 412, ostatné záležitosti vybavujem po sv. omšiach.


Zdroj liturgického kalendára: lc.kbs.sk