Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina - Bánová
Farské oznamy
23. nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužby

Deň Liturgický kalendár Udalosť Čas Úmysel/poznámka
Nedeľa
10.09.2023
23. nedeľa v Cezročnom období Omša 08:00 +Ján, Anna, Gašpar, Andrej
Omša 10:00 Za farnosť
Pondelok
11.09.2023
Féria: Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období Omša 17:30 +Dáška, Dušan a jeho brat a rodičia
Utorok
12.09.2023
Ľubovoľná spomienka: Najsvätejšieho mena Panny Márie Omša 07:15 Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov
Streda
13.09.2023
Spomienka: Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Omša 17:30 +rodičia, súrodenci, švagrina a švagor
Štvrtok
14.09.2023
Sviatok: Povýšenie Svätého kríža Omša 07:15 Za Božiu pomoc pre Jána
Piatok
15.09.2023
Slávnosť: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Omša 08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Karolínku
Omša 10:00 +Emil, Pavlína, Viktor, Emília, Ján
Sobota
16.09.2023
Spomienka: Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov Omša 07:15 +Róbert a Zlatica
Nedeľa
17.09.2023
24. nedeľa v Cezročnom období Omša 08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Zemkovú
Omša 10:00 Za farnosť

Oznamy

13.septembra

Tradične 13. v mesiaci sa budeme modliť pri mariánskej kaplnke. Modlitba začne o 19:00.

Adorácia

V stredu po svätej omši bude bývať Eucharistická poklona do 18:30.

Bratislava za život

V našej spoločnosti sú rôzne nespravodlivosti, jedna však všetky ostatné prevyšuje, pretože sa týka veľmi zraniteľnej skupiny – nenarodených detí a ich matiek. Aj pre tento dôvod Vás pozývame na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život - pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24. septembra o 15:00 na Hlavnom námestí v Bratislave.

Púte na Hore Živčáková
  • 15.10.2023 sa uskutoční púť na Hore Živčaková, pri príležitosti 30. výročia posviacky Kaplnky Panny Márie Kráľovnej pokoja.

Púť na Butkov

Pri príležitosti 10. výročia požehnania kríža na hore Butkov vás v sobotu 16.9.2023 pozývame na púť k ucteniu svätého kríža do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom bude páter Vojtech Kodet, O.Carm. Viac info na plagáte.

UPeCe Paľova búda

Pozýva 3.10.2023 na premietanie filmu "Sexuálna revolúcia" s diskusiou. Viac informácií na plagáte.

Upratovanie kostola

Prosím o upratovanie kostola farníkov z ruže č.3

Zaopatrovanie, pohreb, kancelária

V prípade zaopatrovania alebo pohrebu volajte 0909250412, ostatné záležitosti vybavujem po svätých omšiach.


Zdroj liturgického kalendára: lc.kbs.sk